AGRESIVITA PSŮ VŮČI LIDEM

Agresivní chování psů vzniká v mnoha případech již ve štěněcím věku. Zde hraje roli nedostatečná socializace jedince, uzavírání štěňat na zahradách bez možnosti vycházek mimo své teritorium, nedostatečná komunikace se štěnětem apod.

Agresivita se může zničehonic objevit i u starších psů a to především pokud byli nějakým způsobem týráni, nebo se u nich vyskytl zdravotní problém, který je nutné zanalyzovat u odborného veterinárního lékaře se zaměřením na neurologii.

Dále může být agresivita tzv. přetáčení psa vzniknout nesprávným vedením výcviku psů. Váš pes může respektovat Vás a být agresivní může být jen vůči ostatním lidem nebo zvířatům – většinou je toto spojeno s nedostatečnou socializací, výchovou a následně i výcvikem.

Pozor/ psi, kteří jsou agresivní vůči svým páníčkům, obvykle nemívají žádné zábrany útočit na ostatní lidi, zvířata a stávají se neřízenou střelou pro své blízké okolí. Za vše nese ale plnou zodpovědnost majitel takového psa, ať už v rovině občanského zákoníku, tak i trestně právního zákona.

Problém s případnou agresivitou psa se musí řešit ihned, nečekat až pes někoho natvrdo napadne, stačí, když bude vrčet na vás i vaše okolí….
Další pozor musíte dávat na to, jakým způsobem chcete psa za toto jeho chování trestat, násilím nic nezmůžete, spíše si ještě více uzavřete cestu ke psí duši!!!

Problém agresivity psů je vždy velmi vážný a komplikovaný a jen pod dohledem vámi vybraného odborníka můžete tento problém zdárně vyřešit – nikdy nedělejte se psem trénink: pokus-omyl

Psí psychologické centrum Starý Pelhřimov

Pet behaviourist-Animal Behaviourist – Etologie

Vojťas Maurer – Psí psycholog – Psí trenér

Email: psychologpsu@gmail.com

WEB: www.psipsycholog.cz

TOPlist