10 nejčastějších projevů chování spojovaných s problémem “dominance”:

1) kousání/agrese, zejména vůči členům rodiny
2) tahání na vodítku
3) vyvenčení se v domě, zejména když k takovýmto nehodám dochází na postelích, na botách atd.
4) okusování cenných věcí
5) vyskakování při vítání, podávání packy
6) pes nepřichází na zavolání
7) loudění u stolu
8) procházení dveřmi jako první
9) spaní na nepovoleném místě (gauč, postel apod.)
10) krádeže jídla/prádla

Nejoblíbenějším mýtem Jean Donaldsonové je procházení dveřmi jako první. Když psi spěchají při vycházení z domu, snaží se zkrátit si vzdálenost mezi sebou a čímkoliv venku, co možná nejrychleji, protože jsou rozčileni, protože jsou to psi, protože nemají důvod, proč to nedělat. Pokaždé, když se ptáte “Proč? Proč? Proč?” pes něco dělá, nesnažte se vysvětlit problém pomocí "smečkové teorie", uvědomte si, že pes něco dělá:
1) protože je chování posilováno něčím, co se vyskytuje v okolí psa
2) protože pes nemá důvod to dělat jinak (tzn. proč NE?)

Celá myšlenka dominance je tolik nafouklá, že existují celé výcvikové školy založené na předpokladu, že když dokážete projevit nad svým psem přiměřenou dominanci, vše ostatní se spraví samo. Tento názor je nebezpečný. Neznamená jen, že se bude s každým psem zacházet neuvěřitelně hrubě, pravděpodobně se obnoví problémy s přivoláním nebo kousáním, ale zároveň správně prováděné podmiňování a snaha o zajištění dostatečně různorodého prostředí přijdou nazmar, výsledkem toho je, že pes je stále nevycvičený, což nás opět utvrdí v tom, že mu musíme dát najevo, kdo je pánem.
Nic z toho, co tu bylo řečeno, neznamená, že by psi netvořili sociální hierarchii. Tvoří. Není zrovna nejvhodnější pomocí smečkovou teorie vysvětlovat nebo léčit neposlušnost, nevhodné chování nebo kousavost. Lidé, kteří cvičí pomocí aversních metod a řídí se dominančním modelem, by dosahovali lepších výsledků a méně by poškozovali psa, pokud by používali tresty na základě důkladného prostudování a porozumění teorie učení, nebo, ještě lépe, kdyby se vyhýbali trestům úplně a použili jiné metody učení. Koncept dominance jednoduše není nutný.

Psí psychologické centrum Starý Pelhřimov

Pet behaviourist-Animal Behaviourist – Etologie

Vojťas Maurer – Psí psycholog – Psí trenér

Email: psychologpsu@gmail.com

WEB: www.psipsycholog.cz

TOPlist