Aktivní hra zaujímá základní místo v procesu vývoje chování štěňat. Hra nepředstavuje samostatnou kategorii chování, ale je souhrnem specificky štěněcích reakcí – základních, běžných forem chování. Je často zaměřována na biologicky neutrální objekty, které během dalšího života neupoutávají natolik pozornost psa, jako je tomu právě ve štěněčím věku. Hra slouží štěněti k přípravě na život v dospělosti a k nahromadění dostatečného množství zkušeností. Završuje dlouhý a značně složitý proces formování základů chování, které mají svůj počátek již v embryonálním stadiu vývoje.

Hra štěňat plní tři základní, podstatné funkce:
1. Funkci koordinační, tj. pohybově-smyslového rozvoje
2. Funkci hierarchického uspořádání 
3. Funkci poznávací

Tyto funkce nelze oddělit. Probíhají současně, různě se prolínají a kombinují.
Bylo by však nesprávné myslet si, že hra je jediným procesem formování chování štěňat. Naopak, uplatňují se i jiné faktory raného vývoje, které se však často přetvářejí a splývají právě s hravým chováním. Tím je dán fakt, že u psů velice těžko můžeme striktně oddělit vrozené formy chování s naučenými.

Novorozené štěně přichází na svět vybaveno pouze několika vrozenými způsoby pohybu a projevy zvukovými (vyhledávání matčina struku, vydobytí si pozice u něho, masáž okolí struku „mléčným chodem“, hlasové projevy bolesti, spokojenosti, osamocení…). Toto jsou vrozené formy chování, nezávislé na zkušenosti, ale projevující se při navození podnětu, který nazýváme klíčovým a který vyvolává zpuštění dané reakce (např. struk matky).

Brzy po prohlédnutí a následném opuštění hnízda si štěňata začínají hrát (okolo 20. dne věku), čímž je zahájen pozvolný postup v rozvoji motorické sféry. Den po dni můžeme pozorovat zvyšující se počet různých nových forem či projevů jednání. Současně se rozšiřuje i počet objektů, které jsou do hry zahrnovány. Objevují se „hračky“ – objekty hry: klacíky, papír, listí, kameny, ale také ocas matky, obuv pána atd.

Nová činnost štěňat není již spojena se sáním a tím zajištění potravy, ale nabývá charakteru poznávacího a koordinačního. Štěňata se učí poznávat svoje tělo, své možnosti a kvalitu a možnosti všeho co je obklopuje. Okusují, uchvacují, trhají vše, co se jim namane, přenáší vše co mohou v zubech z místa na místo, třepou s „ulovenými“ předměty. Typické je časté strkání nosem do předmětu s následným štěkotem, jeho uchopení, přibližování přední tlapou, neustálé poskakování, lehání, vstávání. Jindy si štěně přitiskne daný předmět přední končetinou k zemi a část předmětu zuby odtahuje nahoru a do stran.

To vše jsou formy hry, které připravují štěněcí organismus k životu v dospělosti. Všechny tyto reakce při hlubším rozboru můžeme odvodit od prvotních, vrozených forem chování, zabezpečujících přísun krmiva. Uchopení předmětu v čelistech je v podstatě dáno dříve uchopením matčina struku, přitlačování či posunování „hraček“ k podkladu a po něm, odpovídá pohybům hlavy a končetin v oblasti struku. Stejně tak třepání s předměty může být odvozeno prvotním odstrkováním sourozenců hlavou od matčina struku.

Obecně tedy ve všech situacích, ve všech formách chování, nacházíme projev rozšířených a upevněných původních, vrozených funkcí čelistního aparátu a předních končetin.

Dr. Š´tourač - chovatel německých dog, vet.odborník

Psí psychologické centrum Starý Pelhřimov

Pet behaviourist-Animal Behaviourist – Etologie

Vojťas Maurer – Psí psycholog – Psí trenér

Email: psychologpsu@gmail.com

WEB: www.psipsycholog.cz

TOPlist