Zaměřuji se převážně na tyto diagnózy závadného chování psů a koček:

 1. - různé typy agrese
 2. - různé typy separační anxiety
 3. - kompulzivní poruchy
 4. - nadměrná submisivita
 5. - různé druhy fóbií
 6. - hyperkineze
 7. - pica /allotriophagia/
 8. - hyperexcitabilita
 9. - polyurie a polydipsie
 10. - polyphagia
 11. - anorexie
 12. - geriatrie
 13. - submisivní močení
 14. - nežádoucí eliminace
 15. - podmíněné nežádoucí chování
 16. - nedostatečná výchova a výcvik
 17. - nadměrná vokalizace
 18. - koprofágie                                           

  Psí psychologické centrum Starý Pelhřimov

  Pet behaviourist-Animal Behaviourist – Etologie

  Vojťas Maurer – Psí psycholog – Psí trenér

  Email: psychologpsu@gmail.com

  WEB: www.psipsycholog.cz

 19. - močení a kalení v domácnosti
 20. - značkování v domácnosti
 21. - reakce na střelbu, nárazový zvuk, bouřka apod.
TOPlist