Naše služby v Psím psychologickém centru:

Ambulantní terapie zvířat: Cena od 499 Kč/ konzultaci. Majitel dojíždí 2 x v týdnu za námi za účelem terapie problémového chování a učí se základním kynologickým, etologickým, veterinárním dovednostem. Učí se číst své zvíře, ovladatelnosti zvířete, manipulaci se zvířetem apod.

Diagnostiková terapie a její průběh: Cena od 499 Kč/ den ustájení zvířete. Zvíře je u nás umístěno max. na dobu 1 měsíce, kde zvíře připravíme a nastartujeme na základě behaviorální terapie k úspěšné terapii odstranění problémového chování, po uplynutí měsíční doby v terapii pokračuje majitel zvířete doma na základě domácího behaviorálního plánu. Kontrola dle potřeby.

Stacionární terapie a její průběh: Cena od 499 Kč / den ustájení zvířete. Zvíře je u nás umístěno na několik málo měsíců. Po celou dobu se zvířetem intenzivně pracujeme dle vypracovaného behaviorálního plánu, který je přímo na míru našemu zvířecímu klientovi. Od druhého měsíce smí majitel přijet za zvířetem, a na víkendy si jej bere domu, aby mohli zjistit, zda je terapie účelná a zároveň učíme majitele zvířete správné komunikaci a manipulaci se svým zvířetem. Po uplynutí stacionární doby terapie, je zvíře již nastálo doma a kontroly následují 1x za 3 měsíce nebo dle dohod.

Osobní konzultace u majitele: Cena 499 Kč / Hod. za konzultaci + cestovné náklady 7 Kč/1km

Veterinární homeopatie, nekonvenční terapie zvířat / 499 Kč za konzultaci

V poslední době roste počet majitelů domácích zvířat, kteří preferují použití přírodních prostředků při řešení obtíží svých miláčků, homeopatii nevyjímaje. Výhody homeopatie spočívají zejména v tom, že nemá vedlejší účinky a nedochází při ní k potlačování příznaků. Organismus zvířete je povzbuzován k vyléčení a obnově postižených tkání. Pacient se dostává brzy do lepší kondice a začíná rychleji s příjmem potravy.

Homeopatické postupy u zvířat jsou totožné, jako u lidí. Platí zde stejné zákonitosti a používají se stejná homeopatika. Homeopat získá potřebné informace jednak zprostředkovaně majitelem zvířete, ale také svým vlastním pozorováním a vnímáním zvířecího klienta. Zajímá jej vše, kromě fyzických potíží především strachy zvířecího pacienta, záliby, chutě, preference teplého nebo studeného prostředí, kdy a jak se dostal ke svému majiteli, jak snáší změny, jaké prodělal choroby, jaké byly reakce na očkování. Důležité je pokusit se najít období, kdy problémy začaly a co jim bezprostředně předcházelo.

Principy homeopatické léčby jsou shodné jak u lidí, tak u zvířat. Používají se stejné homeopatické přípravky a vychází se ze stejných zákonitostí. Homeopatická léčba zvířat se však zásadně od humánní léčby odlišuje získáváním informací o pacientovi, v tomto případě o zvířeti. Informace o zdravotních obtížích získává homeopat od majitele zvířete a tyto informace jsou zcela zásadní pro následující léčbu.

Veterinární homeopatická léčba se využívá především u chronických neléčitelných stavů, různých poruch chování a v případech, kdy není možné pro závažné nežádoucí účinky léků použít chemická léčiva klasické medicíny. Ve světě mimo Evropu je ale tento způsob alternativní léčby zvířat značně rozšířen. V USA dokonce existují centra přírodní léčby zvířat, kde je zahrnuta i homeopatie. Zvířata homeopatickou léčbu velmi dobře snášejí na rozdíl od léčiv klasické medicíny. Mnoho zvířat vnímá velmi citlivě pachy a hořkou chuť léčiv a klasické léky proto často odmítají přijímat...

Vojta Maurer / Psí psychologie, trénink psů, behaviorální specialista na chování zvířat

Dog behaviorist Vojta Maurer / 2001 - 2017 /

Psí psychologické centrum a K-9 TRAINING Starý Pelhřimov

Tel: +420 777 831 343 / Email: psychologpsu@gmail.com

TOPlist