Polepšovna mazlíčků Starý Pelhřimov / Psí psychologické centrum ( 2001 - 2020 )

Většina majitelů nerozumí chování psa a proto dělají někdy menší jindy zase větší chyby při jejich výchově, což se jim dříve či později vrátí. Naše specializovaná firma je zde proto aby jsme Vám pomohli řešit jakýkoliv problém spojený se závadným chováním u vašeho psa a to formou ambulantní nebo stacionární behaviorální terapie a ukázat Vám, jak se dá spokojeně žít po boku tak skvělého zvířete, jako je pes.

Diagnostiková terapie a její průběh: Je určena pro psy se středním problémovým chováním, kdy je v silách majitele pokračovat doma v nastavené terapii problémového chování zvířete.

Zvíře je u nás umístěno max. na dobu 1 měsíce, kde zvíře připravíme a nastartujeme na základě behaviorální terapie k úspěšné terapii odstranění problémového chování, po uplynutí měsíční doby v terapii pokračuje majitel zvířete doma na základě domácího behaviorálního plánu. Kontola dle potřeby...

Stacionární terapie a její průběh: Je určena pro psy s velkým problémovým chováním, které majitel neumí korigovat a pes potřebuje intenzivní péči při převýchově jeho problémového chování

Zvíře je u nás umístěno max na dobu 3 měsíců. Po celou dobu se se zvířetem intenzivně pracuje dle vypracovaného behaviorálního plánu, který je přímo na míru našemu zvířecímu klientovi. Od druhého měsíce smí majitel přijet za zvířetem a na víkendy si jej bere domu, aby jsme mohli zjistit, zda je terapie úspěšná, a zároveň učíme majitele zvířete správné komunikaci a manipulaci se svým zvířetem. Po uplynutí stacionární doby terapie, je zvíře již nastálo doma a kontroly následují 1x za 3 měsíce.

U nás provádíme behaviorální terapii závadného chování nebo jinak problémového chování psů všech plemen včetně kříženců na základě přirozené komunikace, jemného pozitivního a emočního posilování správného chování na základě rozsáhlého odměňování za správné a pozitivní chování jedince, který je v programu terapie. tento druh behaviorální terapie má neskutečné regenerační účinky na psí temperament a jeho následné chování, které bylo dříve závadné.

V případě stacionární terapie je nutno brát na zřetel, že doba ustájení vašeho psa za účelem převýchovy nebo-li odstranění závadného chování jehož délka je / od 1 do 4 měsíců - dle závažnosti problémového chování/, je nic oproti dalšímu dlouholetému a hlavně bezproblémovému soužití ve vaší spokojené domácnosti.

Jaké terapie a služby nabízíme?

  • osobní konzultace problémového chování u majitele psa
  • osobní konzultace problémového chování u nás v PPC
  • ambulantní behaviorální terapie / dojíždění ke klientovi a klient k nám do centra během nastavené terapie v domluveném časovém horizontu
  • diagnostiková behaviorální terapie - nastartování terapie 1 měsíc u nás, následně pes pokračuje doma
  • stacionární behaviorální terapie - pes umístněn do PPC k cílené terapii problémového chování

Cviky co pes musí umět znát!!!

Ovladatelnost na vodítku za pohybu i na místě, přivolání psa, odložení psa, sedni-lehni-vstaň, překážková dráha, pachové práce. Výcvik musí probíhat postupně z klidové frekvence do zátěžové frekvence

NUTNÉ - Cvičit pouze pod odborným vedením !!!

Výcvik poslušnosti a ovladatelnosti: Po zvládnutí dané převýchovy začínáme pozvolna a formou hry 

Behaviorální terapie a její prim při převýchově psů

Odměna - trest: Za správné splnění požadovaného úkolu následuje fyzická, mentální a chuťová odměna. Jako trest slouží zvýšené zaměstnávání psa s pozdní odměnou, ignorace jedince, ztráta šance chvilkové vzájemné komunikace.

Desenzibilizace: Pes ztrácí strach z daného podnětu, který nežádoucí chování psa vyvolává

Counter - klimatizace: pokud je pes agresor nebo je bojácný, nevyrovnaný, labilní nebo prostě má špatné a neadekvátní reakce, tak tento druh terapie je zaměřen na to aby se tento pes stal vyrovnaný, přátelský a spokojený.

Relaxace: pomáhá udržet psa bez emocionálního stresu dlouhou dobu, rychle zbavuje psa nežádoucích emocí..

Psí psychologické centrum Starý Pelhřimov

Pet behaviourist-Animal Behaviourist – Etologie

Vojťas Maurer – Psí psycholog – Psí trenér

Email: psychologpsu@gmail.com

WEB: www.psipsycholog.cz

TOPlist