Proč jsou poruchy chování

1 - somatické příčiny: do této skupiny patří tzv. klasické onemocnění a poruchy zdravotního stavu, které mohou ovlivnit/změnit chování; jako příklad se dají uvést úrazy, komatózní stavy apod.; (dále v tomto článku nebudou rozebírány, protože představují samostatnou kapitolu)

2 - poruchy způsobené nedostatečnou předchozí zkušeností psa s danou situací či problémem: příklady - pes vyrůstal "mimo civilizaci" a najednou se ocitá ve velkém městě s množstvím aut, lidí a cizích psů (protivníků); nebo byl zvyklý na jednoho pána a dostal se do rodiny s několika dětmi, - většinou se projevuje ve formě strachu z dopravních prostředků, cizích lidí a psů; může a často i je spojeno s prvky agrese.

3 - poruchy způsobené současnými stresy z vnějšího prostředí: příklady - pes je opakovaně vystavován nepříjemným/negativním stimulům (hluk, střelba ...); nemá dostatečnou možnost fyzické aktivity či kontaktu s psímy "vrstevníky"; je v permanentním stresu (bojí se určitého člena domácnosti ...), - často se projevuje jako obcesivní chování, neklid - nervózní přecházení, poštěkávání, chňapání po mouchách, přehnané čištění se apod.; opět může být spojeno s agresí

4 - poruchy způsobené předchozím kontaktem se silným negativním stimulem: typickým příkladem, který zná řada majitelů je bouřka či jiný silný zvuk (střelba, auta, napadení jiným psem, zneužívání (rozuměj ubližování) dětmi; silná bolest v určité souvislosti, - většinou se objevuje jako strach (až panický) podmíněný konkrétní situací

5 - poruchy způsobené nedostatečným běžným výcvikem: velmi častý problém, který ovšem část majitelů jako problém nevnímá; jako asi nejběžnější příklad se dá uvést krádeže jídla ze stolu, okusování zařízení bytu apod.

6 - poruchy neúmyslně podpořené nebo zesílené majitelem: příklady - majitel podporuje spory o dominanci v domácnosti tím, že podporuje psa proti některým členům domácnosti/druhému psu v domácnosti; nedbale reaguje na prosby psa o žrádlo, hru, pozornost; a pes zvyšuje své prosby až k agresi, - většinou se projevuje ve formě dominantní agrese.

Formy chování 

nepřijatelné pro majitele, ale typické pro danou kategorii psa: tuto skupinu rozdělujeme na tři podskupiny

A. obtížné chování pro majitele - sem můžeme zařadit zejména "problémy" se štěňaty (kousání a trhání věcí), ale i boj o dominanci mezi dvěma psy v domácnosti

B. intenzita problémů typických pro určitou kategorii je abnormálně vysoká - tedy normální model chování je natolik intenzivní, že se pro majitele stává problémem; za příklad mohou posloužit "hyperaktivní" psi, neúměrná agresivita v rámci hry apod.

C. druhové problémy jsou vyvolány nepřijatelnými nebo neadekvátními stimuly či v nevhodnou dobu - příkladem může být značkování v domě místo venku; dominantní agresivita zaměřená vůči členům domácnosti (tedy smečky) a ne vůči psům venku apod.

Psí psychologické centrum Starý Pelhřimov

Pet behaviourist-Animal Behaviourist – Etologie

Vojťas Maurer – Psí psycholog – Psí trenér

Email: psychologpsu@gmail.com

WEB: www.psipsycholog.cz

TOPlist