Zajisté se všichni shodneme, že život se psem je nejkrásnější a nejpohodlnější pokud je pes skvěle vychován a je plně ovladatelný. Naše psy zahrnujeme svou láskou, pečujeme o jejich zdraví, snažíme se jim udělat život a soužití s námi co nejpříjemnějším.  Ale... občas se stane, že se s nimi nějak ne a ne domluvit. Pravda, ono to vždy nějak dopadne, někdy lépe, někdy hůře. Pes má vždy snahu o dorozumění se s člověkem, ale jen v mezích svých možností. Pokud však zde dojde, řekněme, k dorozumívací kolizi, většinou bývá vina na straně člověka. Pes nesmí být polidšťován!!

Aby k takovým situacím docházelo pokud možno co nejméně, je třeba si uvědomit, jaký náš pes je, pro co byl vyšlechtěn, proč jsme si pořídili zrovna toto plemeno, zda-li jsme natolik nesobečtí, že kus našeho volného času budeme věnovat  výchově a výcviku pod odborným vedením v kynologickém středisku. Zda chceme pochopit chování našeho psa, zda máme dostatek času k vybití jeho temperamentu atd.

K tomu, abychom svému psu lépe porozuměli, nám, mimo jiné, může pomoci jeho typologické zařazení.

Člověk bývá řazen podle svého temperamentu, postoje k okolí, emočního ladění, psychického tempa, reflexe, adaptability, ale i konstituce atd., do jedné ze čtyř základních psychologických skupin

  • melancholik
  • cholerik 
  • sangvinik 
  • flegmatik

Do těchto skupin lze s úspěchem zařadit i psy.
Znalost zařazení našeho psa do skupiny nám může mnohé napovědět a pomoci nám řešit nejednu svízelnou situaci, například při výběru štěněte, jeho začlenění do stávající smečky, volbě způsobu výchovy a výcviku psa, náročnosti požadavků na něj kladených, apod.

Je třeba si uvědomit, že na žádného psa neexistuje přesná "šablona"

Každá typologická skupina má sice své charakteristické rysy, ale je samozřejmé, že nelze určit ostrou hranici mezi jednotlivými typy - ty se více či méně prolínají. Musíme proto počítat i s tzv. nezařaditelnými psy. Ale pokud známe svého psa a jeho chování a objektivně zhodnotíme, který z jeho projevů je převládající, poměrně lehce zjistíme, zda jde o melancholika, cholerika, sangvinika či flegmatika.
Jméno ruského lékaře a fyziologa Ivana Petroviče Pavlova (1849 - 1936), nositele Nobelovy ceny, spojujeme s objevem podmíněného a nepodmíněného reflexu. Méně je známo, že rozpracoval Galénovu typologii, kterou aplikoval a ověřoval i na reakcích psů, na měření síly, rychlosti a vyrovnanosti jejich nervových procesů. Právě jeho výzkumy potvrdily, že rozdělení psů do jmenovaných skupin je odpovídající.

Každý člověk by měl mít svého psychologa, proto i naše zvířata, která s námi žijí a mají nějaké problémové chování, by měla mít možnost konzultace s odborným terapeutem na psí chování.

Neberu v potaz samozvané psychology psů, rádoby cvičitele psů apod. Těch je v ČR více než v celé Evropě, pak dochází k takovým věcem, že psovi nepomohou, nebo se jeho stav ještě zhorší.

Kde kdo udělá se psem základní zkoušku a hned je kynologický odborník a otevírá si soukromé výcvikové středisko nebo se rozhodne odstraňovat nežádoucí chování u psů, takže POZOR!

Pokažený pes od takových „odborníků“ se jen těžko převychovává a opravdu délka terapie se dvojnásobně až trojnásobně prodlužuje!

Psí psychologické centrum Starý Pelhřimov

Pet behaviourist-Animal Behaviourist – Etologie

Vojťas Maurer – Psí psycholog – Psí trenér

Email: psychologpsu@gmail.com

WEB: www.psipsycholog.cz

TOPlist