PSÍ PSYCHOLOGICKÉ CENTRUM

Stacionární - internátní terapií je myšleno následující:

Po osobní konzultaci a získání maxima informací od majitele zvířete a na základě vlastního vyšetření zvířete se vyhotoví speciálně pro dané zvíře behaviorální plán terapie problémového chování. Jelikož je diagnostikováno problémové chování většího rozsahu a dlouhodobějšího charakteru je vhodné, aby došlo ke stacionární behaviorální terapii problémového chování zvířete ve specializovaném centru a pod odborným vedením. Tato terapie trvá u behaviorálního terapeuta cca 3-4 měsíce, v těžších případech až 6 měsíců. Po naší stacionární - internátní terapii odchází zvíře zpět k majiteli, který následné 2 měsíce postupuje v další terapii na základě vyhotoveného domácího behaviorálního plánu terapie.

Tato terapie je vhodná pro majitele zvířete, který si netroufá na terapii zvířete v domácím prostředí, potřebuje si psychicky odpočinout od zvířete, jelikož dosavadní soužití bylo vysilující pro obě strany. Stacionární behaviorální terapie je vhodná pro zvířata se středně těžší až těžkou poruchou chování.

Druhy stacionárních terapií

S lehčí poruchou je zvíře ustájeno po dobu 1-2 měsíců u nás, a pak dojíždí 1-2 x za měsíc majitel do naší poradny ke konzultaci a k mentálnímu a osobnímu tréninku

Se středně těžkou poruchou je zvíře u nás ustájeno 3 měsíce, a po té dojíždí majitel 3 x do měsíce do poradny ke konzultaci a k mentálnímu a osobnímu tréninku

U těžších poruch je zvíře u nás ustájeno až 4-6 měsíců, po té dojíždí majitel 3 x do měsíce k nám do poradny za účelem konzultace a dalšího případného postupu při následné domácí behaviorální terapii.

Ceny stacionární terapií jsou účtovány vždy na daný měsíc dle závažnosti daného problému

Obvykle se počítá denní internátní ( stacionární ) terapie od 700 Kč/ den bez krmení

Pes ani kočka se neodcizí!!!!

Nejčastěji uváděný argument, totiž že se zvíře během dlouhodobého pobytu za účelem terapie problémového chování svému majiteli odcizí nebo že dokonce psychicky trpí, nemohu potvrdit. Rovněž nemohu potvrdit, že by pes či kočka po předání majiteli poslouchal jen svého terapeuta. Dokonce si troufnu jít tak daleko, že pro majitele může stacionární výchova znamenat velkou výhodu. Pes, kočka i jeho majitel si po nějaký čas od sebe odpočinou a načerpají síly k dalšímu již správnému způsobu spolužití.

Opakovaně slýcháváme obavy majitelů, že psi při stacionárním - internátním výcviku prožívají stesk a stres z odloučení, že po návratu ke svému majiteli se chovají úplně jinak než před tím. Kdyby tomu tak bylo, museli by mít poruchu chování všichni psi i kočky a další zvířata, která žijí ve psích útulcích, v záchytných stanicích, u chovatelů, kteří dávají přednost ustájení psů mimo domov, u policie, u celníků, ale i ve psích hotelech a penziónech.

Dnes už naštěstí bývají ubytovaní, péče i krmení u oficiálně povolených a kontrolovaných zařízení velmi dobré a také zacházení se psy většinou odpovídá dnešnímu stavu kynologických vědomostí. Naším cílem je zvíře zklidnit a naučit ho reagovat pouze pro potřeby majitele, dále se majitel musí u nás naučit správné manipulaci se zvířetem, používat správnou povelovou techniku, jak se chovat v dané situaci, jak předcházet konfliktům apod.

Prostě naučíme majitele a jeho zvíře k vzájemnému soužití v lidské smečce.

TOPlist
Psí psychologické centrum / Psí psycholog Vojta Maurer - odborná terapie problémového chování psů a koček, poradenství v oblasti poruch chování u zvířat. Psí psychologické centrum spadá pod K-9 Training IČ 86877992 majitelka firmy: Zdeňka Maurerová, Starý Pelhřimov, Czech republic: Tel: +420 607 802 268